logo
Danish

Monday 22nd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Påskebrev 2014

Som tidligere har fortalt, har Skovdistriktet ingen penge til at vedligeholde stierne på heden og da stien til vor Fuglekøje var mere end miserabel, måtte Fuglekøjen selv bekostet en udbedring af en stor del af stien fra P-pladsen i foråret 2013 og der tages en bid mere her i dette forår og så må man håbe, at stien ikke kræver den store vedligeholdelse i mange år fremover, for det dræner godt i pengekassen - men hvad hjælper det, at vi holder køjen så pænt, hvis folk ikke kan komme frem til den? 

Familien Allan og Bodil Storm lagde Danmark for deres fødder i efteråret og det gik så meget ud over Fuglekøjen, at der måtte det helt store grej til at rydde op. Nogle af de væltede træer syntes at de ville se, om fangarmene var bygget solidt nok, så der har været en udskiftning af stolper m.v. her i foråret. Hvem har sagt, at det er gratis at drive et frilandsmuseum?

Efter sigende så kneb det på Fanø med at få turisterne til at besøge de forskellige aktiviteter, men igen i 2013 var der rigtig mange besøgende. Det skyldes måske, at aktiviteterne nu annonceres  mange steder.


Som foreningens vedtægter siger, holdes den årlige generalforsamling den sidste lørdag i juni, så det bliver den 28. juni kl. 14, hvor man også har lov til at besøge os.

Datoerne for Åbent hus med guided rundvisning i 2014 er nu fastlagt. Se datoerne andet sted på denne hjemmeside samt på Sønderho Borgerforenings hjemmeside: www.soenderho.dk. Derudover kan rundvisning for grupper bestilles for et mindre beløb. Og så er Fuglekøjen jo åben alle dage fra solopgang til solnedgang, hvor det er gratis at besøge den.

Så på egne og de andre ænders vegne siger vi: På et fornøjeligt gensyn.

 

Mange hilsner

Rufus And

 PS. Skal hilse fra min kone og hendes veninde og sige, at de har travlt med at udruge æg.