logo
Danish

Monday 22nd of October 2018

Nyheder fra Fuglekøjen

Bestyrelsens beretning den 25. juni 2016

Bestyrelsens beretning den 25. juni 2016 aflagt af formanden Margit Lund.

 

Så er det tid igen og jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen. Beretningen dækker året siden sidste generalforsamling 27. juni 2015.

På en arbejdsdag i efteråret blev nettene som sædvanlig fjernet fra alle fangarmene for at undgå eventuelle ødelæggelser p.g.a. eventuelt snetryk.

Her i foråret havde vore frivillige igen en arbejdsdag med at lægge nettene på i fangarmene og rydde op, og Henning har haft travlt med at fælde træer m.v. i den nordøstlige del af køjen. Så nu er køjen igen parat til at modtage de mange gæster, der forhåbentlig kommer. Mogens har igen i det daglige passet køjen forbilledligt til stor glæde for os og for de besøgende, der fortsat kan nyde naturen i køjen. Også en stor tak til de andre frivillige, der udfører et flot stykke arbejde for at køjen fungerer og ser godt ud.

Udsigtstårnet og den flotte udstilling har bevirket, at der igen har været mange besøgende i køjen og med lyset i udstillingsrummet kan publikum også se udstillingen i den mørke tid af året. Vi har anskaffet andre armaturer til belysningen, idet de gamle ikke fungerede helt, som vi havde ønsket. Vi har haft strømafbrydelse i efteråret, da grundvandspumpen slog strømmen og pumpen blev skiftet ud. I januar røg strømmen igen og det viste sig, at der var et kabelbrud foran udstillingshuset.   Vi har haft Åbent hus 6 gange i løbet af sidste år med ca. 220 besøgende. Derudover er køjen jo åben alle dage, hvor folk selv kan gå rundt og blive orienteret ved hjælp af de små foldere, der ligger i boksene ved indgangen til køjen. Grupper på minimum 8 voksne kan også bestille rundvisning ved henvendelse enten til Margit eller Finn og det var der en del, der benyttede sig af sidste år. Taksten er 20 kr. for voksne og gratis for børn samt skoleklasser 100 kr. Vi lavede en rundspørge hos de, der besøgte os på Åbent Hus dagene sidste år og den viste, at det især var annonceringen i Fanø Ugeblad samt Visit Fanø og Åbent Hus-skiltet ved vejen, der fik folk til at besøge os.

Her i år har vi indtil nu haft en tilgang på 16 ællinger, hvoraf Ulla og Leif kom med de 12.

Og som Ulla lige har fortalt i sin beretning, så nærmer dagen sig for Fuglekøjens 150 års jubilæum, idet det var den 23. september 1866 køjen blev åbnet. Denne dag vil blive fejret på behørig vis og I vil få nærmere oplysninger om dette senere.

Dette var ordene og I er velkommen til at stille spørgsmål.

 

Margit Lund