logo
Danish

Monday 22nd of October 2018

Oversigt

Observationstårnet
På nordøstområdet er det tidligere eksisterende observationstårn genopført, så man kan komme op i højde med trætoppene og overskue Albuebugten samt overvåge fugletræk.

Fangarme
Køjen har 6 fangarme, der alle er genetableret med ruser.
Om huset på køjen.
En ny bygning på 34 m2 er opført i vinteren/foråret 2006 med følgende indhold:

Rum til Køjemesterfunktion
Køjemesteren er ansvarlig for formidling/modtagelse af besøgende. Rummet ligger derfor nær indgangen til Fuglekøjen; det bliver indrettet med bord, reoler og håndvask efterhånden som der tilgår sponsormidler.
I fuglenes trækperioder indfanges alle slags vandfugle til ringmærkning.
alt
Rum til formidling/udstilling
Udstillingsrummet indeholder en fast plancheudstilling som beskriver fugletræk, fuglearter, Fanø’s betydning, fuglekøjernes historie og udbredelse. Desuden vil der komme skiftende temaudstillinger af aktuel karakter. Målgruppen er skoleelever, turister, faggrupper m.m.
Rummets vægge og indersiden af de drejelige porte bruges til ophængning af plancher m.v. Der er plads til en persongruppe som f.eks. en skoleklasse med indretning til overhead og video.

Redskabsrum
Der kræves en del materiel for at vedligeholde Fuglekøjen p. g. a. den frodige vækst samt et mindre køretøj til transport af affald, foder o. lign. Hertil kommer opbevaring af foder under sikre forhold.

Husets konstruktion/arkitektur
Huset er anbragt tæt på indgangen med den åbne facade mod syd mod en flisdækket plads, defineret af den krumme form. Den lukkede facade ”skyder ryg” mod nord og skoven, som vokser tæt op til bygningen. Der etableres toilet i bygningen, når der tilgår sponsormidler hertil.
alt